Citylight i iluminacijski display

Svjetleće reklamne pozicije

Citylight je jednostrano ili dvostrano osvijetljeni ormarić u koji se smješta plakat veličine 118,5 x 175 cm. Smješteni su na frekventnim lokacijama i integrirani u gradsku opremu. Nalaze se na stajalištima javnog prijevoza, kioscima i pješačkim zonama komunicirajući uglavnom prema segmentu pješaka. Iluminacijski display poznatiji kao svjetleća reklama, izrađen je od aluminijskog kučišta i pleksiglas ploče, oslikan po Vašoj želji.